خاطرات احمد باطبی در باره ی متهمان قتل های حکومتی
Hezb Marze Por Gohar / Interview with Ahmad Batebi
06-Jun-2009 (4 comments)

مصطفی کاظمی به طور غیر مستقیم به من گفت که دستورات و تایید حکم ها از طریق بیت رهبری می آمد. تصمیمات گرفته می شد و آدمهایی که فعال بودند انتخاب می شدند در یک پروسه که قبلاً اشاره کردم مورد تحقیق قرار می گرفتند و تصمیمات گرفته می شد که آن فرد حذف شود ونامه می فرستادند به وزارت اطلاعات و دری نجف آبادی در یک جلسه خصوصی در بیت رهبری مطرح می کرد. مصطفی کاظمی می گفت که پدر خانم یکی از پسران خامنه ای اگر اشتباه نکنم پدر خانم مجتبی خامنه ای امام جماعت یکی از مسجدهای تهران بود. که دقیقاً خاطرم نیست کجا ولی در این باره صحبت شده بود که در یک مسجدی واقع در خیابان سمیه، مسجد ارگ و یا یک جایی که من الان خاطرم نیست .به هر حال مسئولین اجرایی این دستورات به صورت غیر رسمی تاییدیه این کار را از نماینده خامنه ای و در آن مسجد می گرفتند و سپس حکم شرعی رهبری باید انجام می شد. یعنی سلسله مراتب اداری اش در وزارت انجام می شد و تایید نهایی رهبری به طور خصوصی... >>>

Masoud Kazemzadeh

Ahmad Batebi on Khamenei and the Chain Murders

by Masoud Kazemzadeh on

Must Read.  According the Ahmad Batebi's talks with Mustafa Kazemi while they were in Evin prison, Supreme Leader Ali Khamenei had ordered the chair murders.Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

You Are Welcomed

by Masoud Kazemzadeh on

Parham jaan,

You are welcomed.

 Masoud


Parham

ممنون

Parham


خیلی جالب بود، مرسی٫


Masoud Kazemzadeh

YouTube Video on Chain Murders

by Masoud Kazemzadeh on

here is a video made by Hezb Marz Por Gohar on the chain murders:

 

//www.youtube.com/watch?v=6NJ3sXrHruU