توجه جدی نامزدهای اصلاح‌طلب به مطالبات اهل سنت
Radio Zamaneh / Sarajedin Mirdamadi
08-Jun-2009

راهبرد اصلی ما در «‌جماعت دعوت و اصلاح» از اول انقلاب تا امروز مشارکت بوده و در عمل هم نشان داده‌ایم. در دوره‌های مختلف انتخابات شرکت
کرده‌ایم. تا جایی که برای ما امکان داشته گاهی هم بیانیه صادر کرده‌ایم. هر چند که در ابتدای انقلاب صدور بیانیه و اعلام حضور رسمی برای ما ممکن نبود اما در عمل وارد انتخابات شده‌ایم و در همه‌ی انتخابات‌ها چه ریاست جمهوری، چه مجلس و چه سایر انتخابات دوستان شرکت کرده‌اند. اما می‌شود گفت که دوستان اهل سنت در انتخابات قبلی این‌طور نشان داده که مجموعه‌ی اهل سنت ـ نه همه ـ به سمت مشارکت تمایل دارند. مشارکتی که دیدگاه‌هایشان به نوعی نزدیک به دیدگاه‌های جامعه‌ی اهل سنت باشد. در دوران اصلاحات می‌بینیم که میزان مشارکت در جامعه‌ی اهل سنت خیلی بالا می‌رود و نشان‌دهنده‌ی این است که به نوعی امید به گفت‌ و گوی اصلاح‌طلبی در میان اهل سنت وجود دارد.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark