نه دیگری به این انتخابات میگوید
Iran Emrooz
09-Jun-2009 (6 comments)

خود را موظف میداند نه دیگری به این انتخابات بگوید، و به افشای خصلت ضد دمکراتیک و غیر آزاد آن و کلیت نظام حاکم پرداخته و برای تغییر آن و برپایی انتخاباتی آزاد پیکار کند. به باور ما نیروی اصلی جنبش خواهان دمکراسی و جدایی دین از دولت در کشور، جنبش های دمکراتیک و مستقل زنان، دانشجویی، کارگری، اقوام و.هستند که خارج از رقابت های دو جناح حکومتی در جریانند و ما تقویت آن را وظیفه مبرم خود می دانیم.

>>>
Masoud Kazemzadeh

Here we go again: Democratic and Laic Republicans

by Masoud Kazemzadeh on

This coalition is composed of progressive and secular republicans, They are by and large democratic socialist and liberal democrats, with a few from the hard left. Some of JM members in Europe are among its leadership.Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

Simin Behbahani on the Pseudo-Election :-)

by Masoud Kazemzadeh on

 پيام سیمین بهبهانی: به رای هر فرد یا گروه احترام می‌گذارم اما به هیچ یک از نامزدها رای نمی‌دهم

//news.gooya.com/politics/archives/2009/06/088847.php

 


MiNeum71

:)))

by MiNeum71 on

You made my day again :)))

 


default

would you like a

by linda (not verified) on

would you like a hardliner-Mr.Ahmadinejad- to be the president of Iran again? If so, Not take a part in 2009 election.


Masoud Kazemzadeh

Bani Sadr on Pseudo-Election

by Masoud Kazemzadeh on

and this the view of (former president) Bani Sadr:

 

//www.radiofarda.com/content/f35_Banisadr_Elections/1750142.html

 


Masoud Kazemzadeh

Jebhe Melli Iran- Youth Organization Leader on Pseudo-Election

by Masoud Kazemzadeh on

In order to save space, I am posting this related article by the leader of JM's Youth section in Iran.

 

//www.jebhemelli.net/htdocs/Views/2009/June/NimavaryD_Elections.html