سود و زیان اسرائيل در انتخابات ایران
دویچه وله / جواد طالعی
11-Jun-2009 (one comment)

 لحظه‌ی بزرگ تاریخی  فرارسیده است. گزینش روز جمعه‌ی مردم ایران، اکنون اهمیتی بی‌همتا یافته است: گزینش یک رئیس‌جمهور معتدل‌تر، که به جای بحران‌آفرینی قادر به درک معادلات جهانی باشد، نقش ایران را در شطرنج سیاسی منطقه از پیاده به سواره تبدیل خواهد کرد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

Good article

by Abarmard on

Thanks