از نمایش انتخابات درس اموختم
JMI News / حشمت اله طبرزدی
12-Jun-2009 (one comment)

من در این انتخابات اما اموختم که چه افراد و گروه هایی حاضر نیستند با شرکت خود در این نمایش به نفع رژیم یا هیچ یک از جناح های ان، مورد سو استفاده قرار بگیرند. من اگر چه پیش از این و به واسطه ی عملکرد کسانی در حوزه ی حقوق بشر ان ها را به نقد می کشیدم اما در این جا لازم می دانم از ان ها سپاسگذاری نمایم.از شیرین عبادی و دکتر لاهیجی.از گزارشگران بدون مرز و سایر فعالان در حوزه ی حقوق بشر. از دست اندرکاران کمپین یک ملیون امضا. به راستی که ان ها در این ازمون سخت، حاضر به تبلیغ برای شرکت در انتخابات نشده و بر ارزش های حقوق بشری و دموکراسی خواهی تاکید گذاشتند.

به راستی باید از بانوی ایران، خانم سیمین بهبهانی اموخت و از او سپاسگذار بود.همچنین از خانم پروین اردلان و الهه ی شریف پور. از کسانی که از ارزش های حقوق بشری و دموکراتیک سخن گفته و حاضر نشدند به راحتی این ارزش ها را به خاطر مصلحت های سیاسی و حزبی زیرپا بگذارند.اگر احزاب و سازمان ها... >>>

recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Fred

آیندۀ روشن ایران و ایرانی

Fred


نباید از یاد برد که طبرزدی از ذوب شد گان ولایت و اولین رهبر دانشجویان بود که آقای خامنه ای را امام خطاب کرد. بسپارند که نه همچو او در جنگ رشادت کرده  و برادر از دست داده اند و نه چو او حاظر به پشت پا زدن به تمام امکانات معمول شده و برای  پاسداشت از آرمانها یشان بهای بسیار سنگین دار و درفش رژیم را تحمل کنند. اینکه چنین ایرانی ای از آن عمق رذالت و کوته بینی به چنین اوج کمال انسانی و ریز بینی برسد نوید بخش آیندۀ روشن ایران و ایرانیست.