حمله خشونت بار نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان
بی بی سی
15-Jun-2009

نیروهای گارد ویژه و انصار حزب الله ابتدا گاز اشک آور شلیک کردند و با استفاده از اسلحه وینچستر - یک نوع اسلح شکاری که ساچمه پرت می کند - تعداد زیادی از دانشجویان را زخمی کردند. این دانشجو گفت که این نیروها سپس با شکستن در اتاق ها به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند که تعداد زیادی زخمی شدند و تعداد زیادی را نیز با خود بردند. به گفته او در حمله به اتاق ها، مقدار زیادی از وسایل شخصی دانشجویان همچون کامپیوترهای شخصی تخریب شد.  

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark