رهبر با نمايندگان ستادهاي چهار نامزد انتخابات
ILNA
16-Jun-2009

 پرهيز از اقدامات تحريک کننده توصيه و تاکيد کردند: دو جناح و دو گروه يکديگر را عصباني نکنند چه آن کساني که نامزد مورد علاقه آنها پيروز شده و چه آن کساني که نامزد آنها پيروز نشده است. همه بايد بر محور اصلي که حضور در صحنه انتخابات و دفاع از نظام است متمرکز شوند.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: امروز همه تکليف داريم تا از هويت جمعي کشور و نظام دفاع کنيم و نگذاريم مردم در مقابل يکديگر قرار گيرند و اين اقدام موجب خشنودي حضرت ولي عصر(عج) و جريان رحمت الهي در کشور خواهد شد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark