تجمع همزمان معترضان به نتیجه انتخابات و "حزب الله" در تهران
بی‌ بی‌ سی‌
18-Jun-2009 (one comment)

در همین حال خبرگزاری فارس از برگزاری تجمع "دانشجویان و اقشار مردم" در مقابل دادستانی تهران در میدان ۱۵ خرداد این شهر خبر داده است که در نزدیکی میدان امام خمینی قرار دارد.

به گزارش این خبرگزاری، تجمع کنندگان در میدان ۱۵ خرداد "خواستار برخورد قاطع، جدی و انقلابی با عوامل آشوب های اخیر تهران و صدور حکم دستگیری و محاکمه علنی فائزه و مهدی هاشمی (فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی)" شده اند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
default

To: Fred

by ./. (not verified) on

Fred,
If I were you, I would be more worried about your Zio-Nazi bosses in Tel Aviv.
Iranians are smart and whether they need a new electioon or not, they will figure it out.