گزارش تلویزیون یورو نیوز از نقش سازمان مجاهدین خلق
Khandaniha
04-Jul-2009 (one comment)

ما برای وضعیت اعضاءاین سازمان که با
ریسمان پوسیده رهبران خود به چاه رفته اند متاسفیم و با آنها همدردی می
کنیم ولی برای جرایم رهبران این سازمان که برای رسیدن به قدرت از قربانی
کردن هیچکس ، حتی هواداران خود ابا ندارد حساب دیگری داریم . رهبران این
سازمان این روزها می کوشند خود را لابلای صفوف مردم جا زده و با راه
انداختن تظاهراتی که با خونبهای جوانان ایرانی سامان یافته ، و کلاه بر سر
افکار ساده دلان اروپائی بگذارند. جمهوری اسلامی نیز در صدد است از بدنامی
این سازمان سوءاستفاده کند و به این بهانه آزادیخواهان ایرانی را سرکوب کند

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark

 
default

These are bunch of senior citizens!!! What Army

by sam jade on

 

 Most of those Mojahedin were at the age of 25 to 30 or so durig Iranian revolution (1979) Now their average age is 50+.... ,who they're trying to fool??

Best army consist of soldiers average age from 17 to 20,fresh ,with ability to carry and jump and run to be effective ,

I am not sure  about my worries at age of 50+ we should watch our prostate, kidney ,stomach acid,clonoscopy result...blood presure...

The way I look at those people and listen to them , they have been compeletly brain washed and out of touch with reality,

Do they live in fantasy land?? ,they have made their own king and queen ,and queen makes speeches like these few followers are whole country!!!!!! (sound like BIG JOKE)

or maybe because they constantly repeated this to themselves Now they are under impression that they have lots of bases and popularity in Iran!!!?? (Most youth movement in Iran today consist of under 25/30 years old ,Do you think they even know who these people are,, or  they  might  heard some notorios stories about them??

SPECIALLY after they attack their own country with Iran swearn  enemy Saddam's money ,and support, AT WAR TIME,,come on ..lets wake up and Smell the coffee..

Sam I Am