فیروزآبادی دروغ میگه!
Roozonline / Ebrahim Nabavi
12-Jul-2009 (3 comments)

آقای مهدی! این ها توطئه است. برداشته برای شما نامه نوشته که " او خواهد آمد( منظورش شما هستید)، ظلم و ظالمان را درهم مي‌كوبد، داد مظلومان را مي‌گيرد، عدل و داد بر پا مي‌كند و جهان را آباد مي‌كند، پس آگاهانه منتظرش باش." یعنی چی؟ غیر از این است که دارد در باغ سبز نشان می دهد که شما بیایید و شما را هم به عنوان عامل اغتشاش بگیرند؟ خودتان بگوئید اگر شما اینجا بودید و رای می دادید به آقای میرحسین موسوی و بعد می دیدید احمدی نژاد انتخاب شده و می دیدید چنان تقلبشان واضح است که انگار اصراری هم نداشته اند  مردم باور کنند، ساکت می نشستید؟ البته من نمی خواهم تحریک تان کنم که شما هم وارد درگیری شوید، مردم خودشان حواس شان هست، ولی بخدا اگر شما هم بودید می رفتید توی خیابان و یک شال سبز هم می انداختید دور گردن تان و شعار می دادید. آقای مهدی عزیز! مردم می روند روی پشت بام و می گویند الله اکبر، عرق که نمی خورند، ورق که بازی نمی کنند... >>>

Sadra

Letter to Emam-e Zaman!

by Sadra on

In the middle of all the sadness, try and laugh a little with Nabavi's impeccable satire.  Deletoon khonak misheh!Share/Save/Bookmark

 
Majid

......

by Majid on

 

جوابیهء کوتاه آقا امام زمان به سرلشگر فیروز آبادی..........

مرتیکه پفیوز خایه مال،  نمیدونی من از بیخ عربم و این ک* شعر هایی رو که تو  بفارسی نوشتی  نمیفهمم؟

الدنگ حرومزاده......شما ها وقتی با مردم ایران حرف میزنین هفتاد در صد شّر و ورّاتون به عربی آب نکشیده ست اونوقت بمن که مینویسی به فارسی مینویسی؟ جعلّق نکبت؟

حالا برو تو جادّه قم سرت رو بکن تو چاه فاضلاب و بقیّه اراجیفت رو اونجا تخلیه کن و سیفون هم یادت نره!


Majid

.........

by Majid on

خدا حفظت کنه آقا نبوی که پته رو آب میریزی!

مردم از خنده! دمت گرم