تسلیت به بازماندگان سانحه هوایی توپولوف - 24 تیر 1388
AmirEntezam Website
16-Jul-2009

تهران – 25 تیرماه 1388
16 جولای 2009

هموطنان عزیزم

سقوط تاسف انگیز هواپیمای توپولوف حامل عده ای از هم میهنان عزیزمان از جمله جوانان قهرمان جودوکار ایرانی و تعدادی از مردم سایر کشورها به خصوص کشور ارمنستان، که روز گذشته در نزدیکی قزوین رخ داد، واقعاً دردناک و تاسف آور است.
لذا این ضایعه انسانی را به خانواده های مسافرین این هواپیما تسلیت عرض نموده و خود را در غم آنها شریک و سهیم میدانم.
امیدوارم روزی تکنولوژی ساخت هواپیما در جهان به درجه ای برسد که احتمال بروز سانحه هوایی به صفر و یا به حداقل ممکن برسد.
مراتب همدلی و همدردی اینجانب را پذیرا باشید.

عباس امیرانتظام

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark