اسماعيل فصيح درگذشت
Tabnak
17-Jul-2009

اسماعيل فصيح در سن 75 سالگي درگذشت. فرح عدالت ـ همسر اين نويسنده‌ي پيش‌كسوت ـ با تأييد اين خبر، به ايسنا، توضيح داد: اسماعيل فصيح عصر روز گذشته (پنجشنبه، 25 تيرماه) در تهران و بيمارستان شركت نفت درگذشت.او گفت: فصيح از روز دوشنبه (15 تيرماه) مصادف با 13 رجب به‌دليل مشكل عروق مغزي به بخش ICU بيمارستان منتقل شد كه پس از انجام سي‌تي‌اسكن و سپري كردن شش روز در اين بخش، سه روز را هم در بخش عمومي بيمارستان سپري كرد؛ اما از ساعت 10 صبح روز گذشته، وضعيت او روبه وخامت گذاشت و ساعت دو بعدازظهر دوباره به ICU منتقل شد، ولي ساعت شش بعدازظهر دارفاني را وداع گفت. به گفته‌ي همسر اين نويسنده، بنا به خواسته‌ي خود فصيح كه همواره نيز بر آن تأكيد داشت، مراسم پرتشريفاتي برگزار نخواهد شد.اسماعيل فصيح ـ رمان‌نويس و مترجم ـ در دوم اسفندماه سال 1313 در محله‌ي درخونگاه تهران (شهيد اكبرنژاد فعلي ـ نزديك بازار تهران) متولد شد. به‌گفته‌ي خودش بچ... >>>

recommended by Sadra

Share/Save/Bookmark