احمدی نژاد کناره گیری رحیم مشایی را پذیرفت
بی بی سی
25-Jul-2009

آیت الله خامنه ای به آقای احمدی نژاد نوشته بود "انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقه مندان به شما است و لازم است انتصاب مذبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد."با این وجود آقای احمدی نژاد در نامه پذیرش کناره گیری نوشت: "در یک هفته اخیر امیدوار بودم با رفع برخی تبلیغات منفی، فشارها و جو سازی های بعضی رسانه ها و جریان های سیاسی دولت بتواند از خدمات شما در جایگاه معاون اولی برخوردار بماند."وی همچنین در نامه ای  به آیت الله خامنه ای رهبر ایران، نوشت: "مرقومه مورخ 27.4.88 جنابعالی به استناد اصل 57 قانون اساسی اجرا شد."اصل 57 قانون اساسی ساختار قوای جمهوری اسلامی ایران را تعریف می کند و بر اینکه این قوا تحت نظارت "ولايت مطلقه امر و امامت امت"... >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark