حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد 12 مرداد تنفیذ می شود
بی بی سی
30-Jul-2009 (2 comments)

تاریخ دقیق این مراسم تاکنون مشخص نشده بود البته مجلس شورای اسلامی پیشتر زمان مراسم تحلیف، که روز پس از تنفیذ برگزار خواهد شد، را هفته دوم مرداد ماه اعلام کرده بود.

مخالفان می گویند دولت نگران بروز تنش و اعتراضات تازه در زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری است و به همین دلیل در اعلام زمان برگزاری آن تاخیر کرده است.

بر اساس گزارش وزارت کشور ایران، محمود احمدی نژاد در انتخاباتی که ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ برگزار شد، ۲۴ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۱۶ رای (۶۲.۶۳ در صد آرا) را کسب کرد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Fred

Beast of burden

by Fred on

It takes a special mindset to be so flippant about Iranians being brutalized by the Islamist cutthroats republic.

 Then again, absolutist Islamist ideology tends to absolutely blind its adherents to the suffering of nonconformists to their wacked out world view.


Ostaad

Fred, do you mean...

by Ostaad on

tanghieh meeshavad?