احمدی نژاد: رابطه ام با رهبر از جنس پدر و پسر است
بی بی سی
31-Jul-2009 (10 comments)

آیت الله خامنه ای کوتاه مدتی پس از پایان رای گیری در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نتیجه بحث برانگیز این انتخابات را، حتی قبل از طی مراحل قانونی و تایید از سوی شورای نگهبان، مورد تایید قرار داد و در خطبه های اولین نماز جمعه بعد از رای گیری نیز علنا خود را از طرفداران نظرات آقای احمدی نژاد معرفی کرد.

آقای احمدی نژاد وجود اختلاف بین خود و آیت الله خامنه ای را ناشی از توطئه دشمنان قلمداد کرد و گفت "وارد شدن بدخواهان به چنین عرصه ای و القاء چنین شبهاتی حرکتی بی نتیجه است و آنها قطعا چنین آرزویی را به گور خواهند برد و این راه به روی شیاطین بسته است."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

Rather than "pedar va pesar"...

by Ostaad on

This seems to be the relation between "louti and antarash".


Little Tweet

it sounds like

by Little Tweet on

it sounds like yejoorayi ba ahmaghinejad famil shodim ha...


IranFirst

Antari and his "Father"

by IranFirst on

Antari and Zahaak in some kind of relationship...

//www.roozonline.com/persian/cartoon/cartoon-...


Babak Khorramdin

رابطه پدر و پسر :-)

Babak Khorramdin


.شعار جدید پس اینه احمدی احمدی الهی بی پدر شی

"Better to live for just a single day as a ruler than to live for forty years as an abject slave."

.B.K


Louie Louie

.

by Louie Louie on

.

 

 


Louie Louie

.

by Louie Louie on

.


XerXes

eh?

by XerXes on

then this is what happened. poor thing was sexually abused by his father. dont worry mahmud joon we will take your revenge from soltan geda.


capt_ayhab

lol

by capt_ayhab on

You mean rahbar madare Ahmadinejad ro BALEH!!!!? yani [rahbari] kardeh!!????

I knew Ahmadinejad was a LOVE CHILD LOL

 

-YT 


IRANdokht

He could have said mentor,

by IRANdokht on

He could have said mentor, teacher, marja etc...  why did he make it namoosi?  I had never heard such expression

"رابطه ام با رهبر از جنس پدر و پسر است"

well Fred, sometimes you show good sense of humor. Hopeful to see more of that and less insulting words

IRANdokht


fozolie

hehehe

by fozolie on

Lots of incest in that family then.

Mr. Fozolie