می خواستند بگویند برنده انتخابات موسوی نبوده
Roozonline
02-Aug-2009

شیرین عبادی رییس کانون مدافعان حقوق در مصاحبه با روز ضمن غیرقانونی خواندن "محاکمه" دیروز و اخذ اعترافات اجباری از اصلاح طلبان زندانی گفت که" دادگاه برگزار شده برای متهمین نیست، بلکه برای انتخابات است که بگویند درست بوده است". عبادی درخصوص ویژگی های حقوقی دادگاه روز شنبه گفت: "نحوه برگزاری دادگاه کاملا مغایر با موازین مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری است. بسیاری از متهمان در طی مدت بازداشت حتی اجازه نداشتند که با خانواده خود ملاقات بکنند چه برسد به وکیل. وکلا برای اولین بار در دادگاه موکلین خود را دیدند و امیدوارم که وکلایی باشند که بازداشت شدگان با طیب خاطر انها را انتخاب کرده باشند و وکلای تحمیلی نباشند. وکیل می بایستی صدای مظلومیت موکلش را به مردم جهان برساند." برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به رفتاری صورت گرفته با زندانیان افزود: "درمورد افرادی که محاکمه می شوند طبق اطلاعاتی که از بازد... >>>

recommended by Patriot

Share/Save/Bookmark