تعداد کشته ها ممکن است تا 365 نفر باشد
Roozonline
02-Aug-2009

چند روز پس از اعلام خبر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک از سوی مقامات رسمی کشور به دلیل "غیراستاندارد" بودن واکنش ها نسبت به چرایی تعطیلی این بازداشتگاه همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد تازه تری از زوایای پنهان سوله هایی که تا کنون چند نفر از معترضان به انتخابات جان خود را در آن به دلیل ضرب و شتم  توسط بازجویان و شرایط نامناسب از دست داده اند، آشکار می شود. در همین ارتباط روز گذشته علیرضا بهشتی یکی از مشاوران ارشد میرحسین موسوی در گفت و گویی با وبسایت رسمی فراکسیون اقلیت مجلس، با اظهار بی اطلاعی از تعداد و سرنوشت بازداشتی های کهریزک اعلام کرد: "بر اساس برخی اطلاعاتی که به ما رسیده (هنوز خیلی  نسبت به موثق بودنش مطمئن نیستم) تعداد زیادی از افراد بازداشتگاه کهریزک دو روز پیش از دستور تعطیلی به اصفهان منتقل شده اند." فرزند آیت الله بهشتی با اشاره به این که اطلاعات او برگرفته از "گفته های خانواده بازداشت ش... >>>

recommended by Patriot

Share/Save/Bookmark