احتمال غیبت برخی از مقامات از مراسم تنفیذ احمدی نژاد
بی بی سی
03-Aug-2009

در مراسم تنفیذ، رهبر جمهوری اسلامی حکم انتصاب فردی را که انتخاب او به ریاست جمهوری مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته به او تسلیم می کند و در سال های گذشته، این مراسم با حضور نمایندگان سیاسی خارجی و مقامات و شخصیت های ارشد جمهوری اسلامی برگزار می شده است.

با توجه به بحران ناشی از اتهام تقلب در انتخابات این دوره از ریاست جمهوری و اختلافات گسترده ای که در سطح مقامات ارشد جمهوری اسلامی بروز کرده، گفته می شود احتمالا شماری از این شخصیت ها در این مراسم حضور نخواهند داشت.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark