.احمدی مقدم: در کهریزک بازداشتگاه جدیدی می سازیم
بی بی سی
04-Aug-2009

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است: "نیروی انتظامی در حال ساخت یک بازداشتگاه استاندارد در محل بازداشتگاه کهریزک است که تا یک ماه دیگر آماده بهره برداری می شود و تحت نظارت سازمان زندان ها اداره خواهد شد."فرمانده نیروی انتظامی می گوید:"پس از دستگیری های روز 18 تیر ماه تعدادی افراد بازداشتی در بازداشتگاه کهریزک بیش از حد مجاز افزایش یافت و همین مسئله باعث به وجود آمدن شرایطی نامناسب در این بازداشتگاه شده بود و علت تعطیلی بازداشتگاه هم همین موضوع است." 

در این مدت گزارشهایی مبنی بر حضور سرتیپ احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در بازداشتگاه کهریزک و نقش وی در زمینه بدرفتاری با بازداشتی های این بازداشتگاه، منتشر شده است ولی آقای احمدی مقدم می گوید: "شایعات این چنینی علیه سردار راد... >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark