ویدئو: صد و پنجاهمین سالگرد ترجمه رباعیات عمر خیام توسط فیتز جرالد
BBC Farsi / BBC Farsi
06-Aug-2009

امسال صد و پنجاهمین سالگرد ترجمه رباعیات عمر خیام توسط ادوارد فیتز جرالد به زبان
انگلیسی است.به همین مناسبت کنفراسی در دانشگاه کمبریج برگزارشد

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark