'پیروان خط امام و رهبری' به احمدی نژاد هشدار داد
BBC Persian
07-Aug-2009 (one comment)

جبهه اصولگرای پیروان خط امام و رهبری در بیانیه ای محمود احمدی نژاد را به مشورت با رهبر و مجلس برای انتخاب کابینه فراخواند و نسبت به تبعات انجام ندادن این کار هشدار داد.این جبهه که مهمترین و فراگیر ترین تشکل احزاب اصولگرا محسوب می شود و در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران حمایت خود از محمود احمدی نژاد را اعلام کرد، در نامه خود به آقای احمدی نژاد حوادثی که پس از انتخاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور رخ داد و در نهایت به کناره گیری او از این سمت منجر شد را یادآوری کرده و آن را باعث ایجاد "نگرانی جدید و مهمتری در افکار عمومی" دانست.بیانیه این تشکل حدود 10 روز پس از آن منتشر می شود که جامعه اسلامی مهندسین، یکی از تشکل های عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری، که دبیر کل آن محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران است، خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته بود: "ظاهرا امرو... >>>

Patriot

Asgaroladi to Mahmoud: you owe us, pay up!

by Patriot on

All the people who supported the travesty of the rigged elections and the subsequent violence on Iranian people feel either Khamenei or Ahmadinejad now owe them for it.  They are coming out of the woodworks to collect on a debt.  This may be the first but not the last.  Mahmoud will have an impossible time catering to everyone.  Protesters should watch this carefully as the mafia will take care of mahmoud.


Share/Save/Bookmark