وزارت اطلاعات: اخبار داخلی این وزارتخانه را منتشر نکنید
بی بی سی
10-Aug-2009

بعد از انتشار خبر برکناری چند معاون وزارت اطلاعات در بعضی از وب سایت های نزدیک به اصلاح طلبان و همچنین در وبلاگ حسن یونسی، فرزند علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در دوره محمد خاتمی، وب سایت الف، وابسته به احمد توکلی از نمایندگاه محافظه کار مجلس، چند روز پیش خبر از برکناری دو معاون اطلاعات داخلی و فناوری اطلاعات این وزارتخانه داد و نوشت که معاون پارلمانی و معاون حفاظت این وزارتخانه هم به زودی تغییر خواهند کرد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark