مخالفت «ناياک» با «دادگاه‌هاي نمايشي» و سرکوب در ايران
National Iranian American Council / NIAC Staff
18-Aug-2009 (one comment)

«شوراي ملي ايرانيان آمريکا» (ناياک) دادگاه‌هاي نمايشي و دسته‌جمعي چهره‌هاي مخالف نظام و همچنين بدرفتاري با زندانيان را که در موارد متعددي به قتل و جراحت زندانيان در بند انجاميده است، به شدت محکوم مي‌کند. «ناياک» بر اين باور است که اين تاکتيک‌هاي سرکوبگرانه به نيت گمراه کردن افکار عمومي از رويدادهاي سياسي پس از برگزاري انتخابات و همچنين زهر چشم گرفتن از ايرانيان اتخاذ شده تا آنان را از برگزاري هرگونه تظاهرات و ابراز مخالفت‌هاي بيشتر منصرف کنند.

تريتا پارسي مدير عامل «ناياک» در اين باره مي‌گويد، «اين دادگاه‌هاي نمايشي فهرست طولاني نقض حقوق بشر از سوي مقامات جمهوري اسلامي ايران را طولاني‌تر مي‌کند. مقامات تهران بايد خوب بدانند که افکار عمومي جهانيان در مورد اين دادگاه‌هاي بيشرمانه چه موضعي دارند.»

مقامات ايران روز اول آگست، محاکمه دسته‌جمعي بيش از 100 نفر، از جمله محمدعلي ابطحي معاون سابق رياست ج... >>>

recommended by NIAC

Share/Save/Bookmark

 
Fred

تريتا پارسي مدير عامل «ناياک»

Fred


A point of clarification, has the President of NIAC lobby who by the lobby's charter holds that position for lifetime been demoted to the position of “managing director”?