۳۰۰ هزار نفر در "سازمان رای" اغتشاشات حضور داشتند
بی بی سی
20-Aug-2009 (5 comments)

سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی با اشاره به تشکیل "سازمان رای" در قبل از انتخابات گفت که سپاه پاسداران در مقابل "اغتشاشات" احساس مسئولیت کرد و به گفته او، بسیج آرامش را به جامعه بازگرداند.

قبل از سرتیپ پاسدار عراقی، کسی از مقامات سیاسی و امنیتی کشور به وجود تشکلی با عنوان "سازمان رای" اشاره ای نکرده بود و هنوز اطلاعات عمومی در خصوص این سازمان مورد اشاره فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران وچود ندارد.

>>>
Fred

درخت خربزه الله اکبر

Fred


زمانیکه  کادر سازماندهندگان سیصد هزار نفر است، خود ماجرا باید چند ده میلیون باشد

درخت گردوان به این بزرگی    درخت خربزه الله اکبردShare/Save/Bookmark

 
Fred

ایدئولوژی شکم و حومه

Fred


مسلماً هواداران دو آتشۀ مسلکی که تمام فکر و ذکرش شکم و حومه میباشد دیگران را به مرام خود پندارند امر عجیبی نبوده و گر جز این میبود مایه تعجب.


Jaleho

Even better! It cracks me up so!

by Jaleho on

Yessss! I thought there's something slightly off, that's it:

درخت گردکان به این بزرگی     درخت خربزه،  الله و اکبر

 

BTW, aghayeh Fred, reading many of your comments by now, I have come to this conclusion: you must be quite shekamoo :-)


Fred

درختان تنومند خربزه، طالبی، گرمک و هندوانه

Fred


درخت گردکان به این بزرگی     درخت خربزه،  الله و اکبر

صحیح است و در مصرع دوم اگر ضمیر اشاره به دور "آن"  اضافه شود نه تنها اشکال عروضی پیدا میکند و بیت میشکند، بلکه نقض غرض  بیان قیاس مع الفارق است . 

 جان کلام این استکه درخت  تنومند گردو که میوه اش به این کوچکی است، درخت ( و نه بته ) خربزه که میوه اش به این بزرگی است  باید دیگر تصور کرد که چقدر بزرگ باید باشد. و چون " آن" اشاره به دور و قابل روئیت است اگر به مصرع اضافه کنیم حالت تخیلی گرفته و دیگر تصوری لازم نیست و باید درخت بزرگ خربزه  قابل روئیتی وجود داشته باشد.

البته برای آندسته که انتخابات در جمبولی متجاوزان  را "دموکراتیک" میدانند و حلوا حلوایش میکنند  صد البته که همان "آن" درست است و چه بسا در باغچه منزلشان جنگل درختان تنومند خربزه، طالبی، گرمک و هندوانه فت و فراوان است.  


Jaleho

Love that line aghyeh Fred :-)

by Jaleho on

درخت گردوان به این بزرگی    درخت خربزه الله اکبر

Made me miss my father who used to say it, I have not heard that one for years :-)

To be exact on derakht kharbozeh, my guess on the Allah o Akbar is about 13 million.