سرلشکرجعفري: ايجاد شبهه در انتخابات در مراکز جاسوسي خارج طراحي شده بود
ایرنا
22-Aug-2009

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با اشاره به نقش و کارکرد سپاه و بسيج در شرايط فعلي گفت: فلسفه سپاه و بسيج استمرار انقلاب و محتواي اسلامي آن است و اين حقيقتي است که از آموزه هاي ائمه اطهار (ع) به ما رسيده است و براي نيل به اين حقيقت بايد تهديدات مختلف عليه پياده سازي اين اهداف را درست بشناسيم و خاکريزهاي دفاعي در نقاط مناسب مستقر نمائيم. وي با اشاره به وظايف بسيج گفت: بسيج بايد توليد قدرت نرم و استمرار روح نشاط و تعالي و افزايش آگاهي هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي را دائما پيگيري نمايد

زيرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بسيج يک سازمان ايدئولوژيک است و بر اساس عقيده و مکتب انقلابي عمل مي نمايد.
>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark