همخوانی ایران و روسیه در دریای خزر
RIA Novosti (Farsi)
23-Aug-2009

"الکساندر گابویف" و "ایرینا گرانیک" در مقاله ای که روز سه شنبه در روزنامه روسی "کامرسانت" منتشر شد، می نویسند: "دمیتری مدویدیف" رئیس جمهور فدراسیون روسیه روز گذشته به آستراخان سفر کرده و در آنجا جلسه ای برگزار کرد که طی آن صحبت درباره مقابله با ساخت خط لوله هایی با دور زدن روسیه و حضور نظامی قدرت های غیرمنطقه ای در خزر بود. به نظر می رسد که در هر دو راستا ایران شریک اصلی مسکو است.

گابویف و گرانیک خاطر نشان ساختند: فهرست حاضرین در این جلسه که در بین آنها وزیر امور خارجه روسیه، وزیر دفاع، نیروهای مرزبانی سازمان فدرال امنیت و نیز روسای کمپانی های "گازپروم" و "لوک اویل" دیده می شدند نیز تاییدی بر جدیت موضوع گفتگو بود.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark