فرمانده نیروی انتظامی تهران: کسی در کهریزک کشته نشده
بی بی سی
29-Aug-2009

بنا به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران هر جا که وضعیت از کنترل "نیروهای انتظامی" خارج می شد، "یگان امداد" وارد عمل می شد و در نهایت نیز وقتی "اجتماع غیرقانونی تبدیل به آشوب می شد و به تخریب یا آتش سوزی" می رسید،"یگان ویژه" کار خود را آغاز می کرد.

این فرمانده نیروی انتظامی برخورد نیروهای "یگان امداد" را نسبت به "ماموران انتظامی" محکم تر و آمرانه تر توصیف کرده اما در باره "یگاه وِِیژه" گفته است:"هدف آن پراکنده کردن جمعیت، دستگیری عوامل اصلی و تخریبگر و تامین نظم و امنیت منطقه بود، در نتیجه با کسی شوخی نداشت."

آقای رجب زاده تاکید کرده که "نیروهای ضد اغتشاش به کسانی که آشوب به پا می کنند رحم نخواهد کرد."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark