سخنراني دکتر روح الاميني در محضر رهبر معظم انقلاب
ایرنا
31-Aug-2009

به گزارش ايرنا سخنان وي در جريان ديدار جمعي از اساتيد، اعضاي هيات علمي و روساي دانشگاهها و تعدادي از نخبگان علمي با مقام معظم رهبري ايراد شد.
روح‌الاميني دبيرکل حزب عدالت و توسعه ، رييس سابق انستيتو پاستور و مشاور انتخاباتي محسن رضايي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بود که فرزندش، محسن روح الاميني در جريان بازداشتهاي اخير در زندان جان باخت.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark