نامه یکی از فرماندهان سابق جنگ به دکتر روح الامینی؛ عقلت را از دست داده ای
nourizadeh.com
06-Sep-2009

برای من هیچ چیز کشنده تر از تسلیت محسن رضایی نبود. کشنده تر از همه چیز حرفی بود به نقل از خودت که به نظرم نشانه گمراهی است. گفته بودید دشمنان نظام خیال نکنند که می توانند از خون فرزندم محسن دستاویزی برای ضربه به نظام درست کنند. ضربه به چه چیزی؟ به چیزی که اصلاً وجود ندارد؟ همان روزها می خواستم تسلیتی بفرستم ولی نفرستادم. تسلیت به چه کسی؟ به یک پدر داغدیده که اینطور برخورد می کند؟  آن وقت همین پدر حزب عدالت و توسعه درست می کند برای چه کار؟ عجب بساطی شده این حفظ نظام. حفظ چی؟ 

>>>
recommended by Kaveh Parsa

Share/Save/Bookmark