ایرانی آباد یا ایرانی ویران؛ برای همه ایرانیان
Tabnak Farsi News / حسین عبیری گلپایگانی
07-Sep-2009

یکبار دیگر تجاوز به حریم محیط زیست ؛ این بار جنگلهای ارسباران ؛ چند
ماهی است که اخباری ناگوار زیست محیطی یکی پس از دیگری در جامعه منتشر می
گردد و مردم و دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی را پریشان حال می کند ؛
ابتدا خبر آلودگی دریا ها و بعد از آن خبر آلودگی هوا کشور در اثر پدیده
ریز گرد ؛وسپس خبر آنفولانزای خوکی و بعد از آن نیز جاده کشی در کوههای
دماوند و علم کوه ؛ تازگی نیز اخبار نگران کننده ای از خبرگزاری مهر ؛
تخریب جنگلهای ارسباران جهت توسعه یک معدن مس به گوش می رسد .

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark