حذف سه صفر از پول ایران قطعی شد
Rooz Online نشريه اينترنتي روز / سامان رسول پور
12-Sep-2009 (2 comments)

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران در گفتگو با ایسنا گفت: "در ستاد ويژه‌اي كه با هدف بررسي حذف سه صفر از واحد پول ملي تشكيل شده بود در مورد اين كار به نتيجه قطعي رسيده‌ايم". در عین حال وی افزود: "اين مساله به نظر ما مفيد است، اما بايد در مورد زمان اجراي آن بيشتر فكر كرد".

>>>
recommended by Kaveh Parsa

Share/Save/Bookmark

 
gol-dust

More inflation!

by gol-dust on

easier but more problem for your wallet! they wanna fool people who say so many millions doesn't buy anything. Psychological game. It is all political preventing another uprising.


maziar 58

....

by maziar 58 on

hey( sefresh) ra bezan !!,$ vs. tooman is still the same worthless Iranian currency in the real world.            Maziar