كلهر:مادرنرگس بخاطراحمدی نژادطلاق گرفت
Baztab Online
15-Oct-2009

كلهر گفت: نرگس 25 سال سن دارد و مادر او به دلیل اینكه من با آقای احمدی نژاد در همان سالها (84) همكاری می كردم ، درخواست طلاق كرد و این امر نیز محقق شد. امروز نیز وی یكی از مخالفان آقای احمدی نژاد است و در حال حاضر نیز در دانشكده صدا و سیما تدریس میكند.

مشاور رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال كه آیا می دانید دخترتان چه فیلمی ساخته است گفت: من اطلاعی در این زمینه ندارم.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark