چه کسی از عملیات تروریستی در ایران سود می برد؟
RIA Novosti (Farsi) / ایوان زاخارچنکو
22-Oct-2009 (one comment)

بدون تردید قاچاقچیان مواد مخدر به بی ثباتی ایران نیاز دارند چرا که دولت
این کشور را از مسئله مواد مخدر دور کرده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ایران امکان کمتری برای دخالت در این تجارت که با تروریسم ارتباط تنگاتنگی
دارد، پیدا خواهد کرد.

در کل به نظر می رسد که هم ایران، هم کشورهای همسایه و هم کل
جامعه جهانی یک دشمن مشترک دارند، یعنی تروریسم که توسط قاچاقچیان مواد
مخدر تامین می شود و مبارزه با آن فقط باید به صورت مشترک انجام شود. اما
فقط بی اعتمادی که اساس آن بر پایه اختلاف مذهبی و ایدئولوژی است، مانع
تحقق این امر می شود.

 

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark

 
Shah Ghollam

چه کسی از عملیات تروریستی در ایران سود می برد؟

Shah Ghollam


Ah! Let's see:

-The USA

-Israel

-UK

-France

-Radical Saudi sunni Vahabis

-Taliban

-Al Quaida

-MKO

-Shahis

-Drug smugglers

-Egypt, Saudi Arabia

That is a short but covers the most