یادگار جنبش مشروطیت در تبریز ويرانه شد
Radio Zamaneh / Ali Jamali
04-Dec-2009

خانه‌ی ستارخان در محله‌ی امیرخیزی تبریز را تخریب و بر ویرانه‌ی آن برج می‌سازند. این خانه مکانی‌ است که یازده‌ماه در دوره‌ی استبداد صغیر، حماسه‌ی بزرگ جنبش مشروطیت را نوشت. اکنون قسمتی از این خانه را تخریب کرده‌اند و باقی‌مانده‌ی عمارت را قرار است درهم کوبند. انتشار این خبر،‌ به موجی از اعتراض و انزجار شهروندان آذربایجانی و تبریزی نسبت به متولیان آثار فرهنگی و تاریخی منجر شده است.

اهالی کوچه‌ی ستارخان در محله‌ی امیرخیزی با ارسال نامه‌ای به نشریات، برای جلوگیری از تخریب باقی‌مانده‌ی خانه‌ی سردار ملی از مردم و همشهریان خود یاری خواسته‌اند. در این نامه، نویسندگان آن «از ساخت و پاخت یک بساز بفروش سوداگر با سازمان میراث فرهنگی» خبر داده‌اند و به «بی‌توجهی شهرداری منطقه ۴ تبریز در نابودی نماد مشروطه‌خواهی و مبارزات ضداستبدادی تبریزیان» اعتراض کرده‌اند. در این نامه آمده است: «شهرداری منطقه ۴ و میراث فره... >>>

recommended by Sadra

Share/Save/Bookmark