بیانیه شماره ۲ دانشجویان سبز دانشگاه های ایران
Iran-Emrooz (and others)
07-Dec-2009 (3 comments)

دانشجویان سبز دانشگاه های ایران با صدور بیانیه ای برنامه برگزاری مراسم ۱۶ آذر را اعلام كردند. در این بیانیه ۶ دانشگاه به عنوان محل برگزاری مراسم ۱۶ آذر معرفی شده و از مردم خواسته شده تا در این دانشگاه ها به دانشجویان بپیوندند.

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

several groups inside Iran

by Masoud Kazemzadeh on

several groups inside Iran jointly release this elamieh:

//www.jminews.com/news/fa/?mi=16&ni=6027

 


Masoud Kazemzadeh

Jebhe Melli Iran

by Masoud Kazemzadeh on


Masoud Kazemzadeh

بیانیه انجمن دموکراسی‌خواه

Masoud Kazemzadeh