هنرمندان حرف مردم را می زنند
Rooz Online / Omid Memarian
16-Dec-2009

آرش سبحانی، خواننده ونوازنده گروه کیوسک از جمله اولین هنرمندانی بود که پس از انتخابات، همراه با اعتراضات مردمی، با موسیقی و صدای خود به این تحولات واکنش نشان داد. او در مصاحبه با روز از دلایل همراهی هنرمندان با مردم حاضر در صحنه گفته است. این مصاحبه در پی می آید.

طی سالهای گذشته موضع انتقادی خود را در کارهایتان به وضوح نمایش می دادید، اما بعد از انتخابات شاهد نوعی همراه مستقیم صریح شما با مردمیهستیم که پس از انتخابات در تجمعات اعتراضی شرکت کردند وهنوز هم شرکت می کنند. چطور به این نقطه رسیدید و واکنش مردم به این همراهی چه بود؟

موسیقی ما طی این چهار پنج سالی که فعالیت های هنری را در قالب گروه کیوسک دنبال می کردیم، همواره این صدای اعتراضی را با خود به همراه داشت. درواقع مایه های اعتراض به مسائل اجتماعی وسیاسی همراه با نوعی انتقاد -والبته نقد وضع موجود ـ همواره در کار ما وجود داشته است. بسیاری  از کاریکاتوریست ها و ... >>>

recommended by Sadra

Share/Save/Bookmark