صالحی: ایران نسلهای جدید سانتریفوژ تولید می کند
بی بی سی
18-Dec-2009

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در مصاحبه ای با این خبرگزاری در روز جمعه، 18 دسامبر (27 آذر)، گفته است که ایران در حال تولید نسلهای جدید سانتریفوژ به نام های IR4 و IR3 است و ابراز امیدواری کرده است که تا پایان سال آینده "با رفع تمامی مشکلات و معایب" این تجهیزات به کار گرفته شود.

وی گفت که به منظور ارزیابی مشکلات تجهیزات جدید، زنجیره های آزمایشی از سانتریفوژهای نسل جدید برپا می شود و افزود "اما عجله ای به مفهوم اینکه به سرعت وارد تولید صنعتی آن شویم نداریم."

آقای صالحی در عین حال افزود که عجله ای برای تولید صنعتی این سانتریفوژها وجود ندارد زیرا "درست نیست که با دون مراحل فنی و صنعتی بخواهیم وارد تولید" شویم.

در مورد تلاش برای تولید سانتریفوژهای جدید تحت دو نام متفاوت، رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت که دو گروه برای فعالیت در این زمینه تشکیل شده اند که هدف از این اقدام، ایجاد رقاب... >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark