پیام تسلیت امیرانتظام به مناسبت درگذشت زنده یاد آیت الله حسینعلی منتظری
AmirEntezam Official Site
20-Dec-2009 (one comment)

خبر درگذشت عالم عالیقدر جهان شیعه، شادروان آیت الله العظمی حسینعلی منتظری، اینجانب را شدیداً متأثر و اندوهگین نمود. ایشان از معدود شخصیت‌های برجسته دینی هستند که به اصول اخلاقی در زندگی اجتماعی پای‌بند بوده و از ایمان خود نردبانی برای رسیدن به هوا و هوس نفسانی نساخته و دفاع از حقوق و ارزش‌های انسانی را فدای مصلحت اندیشی ننمود

تجلیل شایسته و ادای احترام مردم ایران نسبت به این مدافع حقوق انسانی درس عبرتی  است برای آن دسته از رهبران دینی و  سیاسی که از باورهای دینی خود نه برای خدمت به آحاد جامعه بلکه برای سرکوب و نقض حقوق انسانی آنها استفاده می‌کنند. امید است که این مرگ غم انگیز فرصتی برای اندیشیدن و پند گرفتن برای رهبران سیاسی خشونت طلب و مردم ستیز فراهم آورد.

اینجانب نیز  به نوبه خود ضمن همدردی، فقدان این مرجع آزاده و انسان شریف و وارسته را به خانواده محترم و معزز و همچنین پیروان و مقلدین ایشان صمیمانه تسلی... >>>

recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

INF-Abroad Condolences for Grand Ayatollah Montazeri

by Masoud Kazemzadeh on

 INF-Abroad site

آیت الله حسینعلی منتظری از پشتیبانان مبارزه با استبداد حاضر در مملکت درگذشت. ایت الله منتظری از روحانیون بزرگ شیعه که بالاترین مسند قدرت را بخاطر اعتراض به اعدامهای بی رویه حکومت ترک گفت وهمچنان در مبارزه با استبداد محکم باقی ماند و هیچگونه آزار و تحقیر های ناسزاوار او را از راه مردمی که در پیش گرفته بود نهراساند.
 درگذشت آیت الله منتظری را بخانواده او و مبارزین با استبداد تسلیت میگوئیم!
 یادش گرامی باد!