موسوی راه حل خود برای 'خروج از بحران' را پیشنهاد کرد
BBC
01-Jan-2010

میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت، در بیانیه ای نسبت به حوادث عاشورا واکنش نشان داده و راه هایی را برای حل بحران سیاسی ایران ارائه کرده است.

روز جمعه، 1 ژانویه (11 دی)، سایت کلمه، که معمولا اطلاعیه ها و اخبار مربوط به میرحسین موسوی را منتشر می کند، متن بیانیه جدید آقای موسوی را انتشار داد که در آن، ضمن انتقاد از نحوه برخورد با تظاهرات مردم در روز عاشورا و ابراز نگرانی نسبت به شرایط کنونی کشور، راه حل هایی برای خروج از بحران سیاسی در جمهوری اسلامی مطرح شده است.

میرحسین موسوی در آغاز این بیانیه می نویسد که "همواره به اینجانب و دوستان گفته می شد که اگر شما اطلاعیه ندهید، مردم به خیابانها نخواهد آمد و آنان از اعتراضات و مطالبات خود دست برخواهند داشت و آرامش به کشور بازخواهد گشت."

وی با تاکید براینکه قبل از مراسم عاشورای سال جاری، با وجود درخواست های فراوان، نه خود او، نه مهدی کروبی و نه محمد خاتمی اطلاعیه ای حاوی دع... >>>

recommended by Patriot

Share/Save/Bookmark