تفتیش بدنی کامل مسافران ۱۴ کشور از جمله ایران هنگام ورود به آمریکا
BBC Persian
04-Jan-2010


۱۴ کشور از جمله ایران هنگام ورود به آمریکا

فعالان حقوق مدنی از مقررات جدید انتقاد کرده اند

در پی تلاش ناموفق عمر فاروق عبدالمطلب، یک جوان نیجریه ای برای منفجر کردن یک هواپیمای آمریکایی در روز کریسمس، مقام های آمریکایی گفته اند که تدابیر امنیتی را در مورد تمام مسافرانی که با هواپیما وارد آمریکا می شوند، افزایش می دهند.

همچنین به موجب دستورالعمل های جدید، مسافرانی که از کشورهایی می آیند که آمریکا آنان را یک خطر امنیتی تلقی می کند، مورد تفتیش بدنی کامل قرار خواهند گرفت.

نام ایران، پاکستان، نیجریه، یمن،کوبا، الجزایر و عربستان سعودی، در فهرست این 14 کشور دیده می شود.

علاوه بر این، بار دستی مسافران این کشورها نیز بازرسی می شود.

این تدابیر از امروز دوشنبه 4 ژانویه، به اجرا در می آید.

بر اساس این مقررات، مسافران سایر کشورها هم ممکن است بطور تصادفی مشمول ... >>>

recommended by Monda

Share/Save/Bookmark