دولت ایران می‌خواهد نسلی مطیع پرورش دهد
Mianeh / Sahar Sepehri
14-Jan-2010

مقامات دولت ايران با وجود آن‌ که درگیر کنترل اعتراضات سراسری مخالفان خود هستند، اما از برنامه‌ریزی برای آینده نیز غافل نمانده‌اند. آنان طرح‌هایی بلندمدت را را برای تربيت نسل آينده تدارک دیده‌اند تا آن‌ها را از کودکی با ایدئولوژی‌های مذهبی و سیاسی خود وفق دهند. دولت ایران امیدوار است که نسل آینده برایش دردسرآفرین نباشد.

آموزش مدارس طبق محتوای اسلامی و ضد ارزش‌های غربی و تفکیک کتاب‌های درسی دختران و پسران از جمله تلاشهايی است که می‌تواند در راستای نوعی" انقلاب فرهنگی" تعبیر شود.

طرح دولت نوعی بازگشت به اسلامی کردن آموزش است که در پی انقلاب سال ۱۳۵۷ دنبال شد. اما زمانه تغيير کرده است و جوانان در ايران مدرن بيش از پيش تحت تاثير منابع مستقل هستند. در نتيجه جلوگيری ازانحراف آنها از وفاداری نسبت به حکومت کار آسانی نخواهد بود.

حميدرضا حاجی‌بابایی وزير آموزش و پرورش روز ۳۰ آذر سال ۱۳۸۷ در جمع استانداران با تا... >>>

recommended by Patriot

Share/Save/Bookmark