مورد ضرب قرار گرفتن سفیر ایران از سوی پلیس فرانسه
رادیو فرانسه
31-Jan-2010 (2 comments)

امروز سفیر جمهوری اسلامی به هنگام حمله به تظاهرات مخالفان رژیم اسلامی ایران در نوفل لوشاتو، در حومۀ پاریس، با پلیس فرانسه درگیر شد و در ادامه از سوی پلیس مورد ضرب قرار گرفت.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Fred

زوج بزن بهادر با مصونیت دیپلماتیک

Fred


از قرار معلوم عیال محترمۀ جناب سفیر جمهوری تجاوزگران جنسی هم دست بزن دارند.

 ماه گذشته حاجیه خانم در محل مأموریت همسر لابد شریفشان به چند دختر ایرانی تربیت دیپلماتیک کادرجمهوری تجاوزگران جنسی را به صورت عملی نشان دادند.

 دعوا و مرافعه های این زوج هم باید دیدنی باشند.

  //www.rfi.fr/actufa/articles/120/article_10082.asp

IranFirst

thank you

by IranFirst on

دلم خنک شد از کتک خوردن این ارازل و اوباش جمهوری اسلامی. اینهم عکس این "سفیر " لات

//www.mfa.gov.ir/cms/cms/paris/fa/Ambassade/A...