احمدی مقدم: به موقع به حساب همکاران رسانه های خارجی خواهیم رسید
بی بی سی
20-Feb-2010

به گفته فرمانده نیروی انتظامی، اگر با آنها برخورد صورت نمی گیرد، نباید این را به "حساب زیرکی" خودشان بگذارند چون چون رفتار آنها تحت کنترل است اما "فعلا نیاز نیست که به سراغشان برویم."

چون معترضان در فرصت های مختلف سعی کرده اند، اعتراض خود را نشان دهند، پیش بینی می شود که در مراسم چهارشنبه سوری نیز شیوه اعتراضی خود را ادامه دهند.

برای همین نیروی انتظامی تاکنون چند بار نسبت به حضور معترضان هشدار داده و فرمانده نیروی انتظامی نیز می گوید: "قاطعانه باید از حوادث روز چهارشنبه سوری جلوگیری شود."

به گفته آقای احمدی مقدم، خانواده های باید خودشان، بچه هایشان را کنترل کنند و اگر می خواهند که با وسایل کم خطر و حضور پدر و مادر شادی کنند ما مانع نمی شویم اما اگر بخواهند به جایی دیگر بروند، خیابان را ببندند و ایجاد مزاحمت کنند، برخورد می شود."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark