ناصر کاتوزیان حذف کانون وکلای دادگستری را بی عدالتی دانست
bbc / bbc
25-Feb-2010 (one comment)

ناصر کاتوزیان، حقوقدان و استاد دانشگاه در ایران، از دستگاه قضایی این کشور به دلیل نادیده گرفتن حقوق قانونی کانون وکلای دادگستری، انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای کاتوزیان روزچهارشنبه ۵ اسفند(۲۴ فوریه) در مراسم "یک صد سالگی تاسیس نهاد وکالت" در سخنانی، قرار دادن نهادها ی مردمی میان دولت و مردم را یکی از ابزارهای کند کردن ظلم یا فشار دولت ها بر مردم خواند و تصریح کرد که این روش تا به امروز همیشه موثر بوده است.

او کانون وکلای دادگستری را واسطه مردم در توسعه و اجرای عدالت دانست و گفت: "حذف آن یعنی عین بی عدالتی در حق مردم."

ناصر کاتوزیان به نقش وکالت و وکیل به عنوان ناظر بر اجرای عدالت در دادگاه ها تاکید کرد و گفت: "هیچکس بهتر از وکیل نمی تواند توان و قدرت قاضی را در تصمیم گیری ارزیابی کند."

جشن روز وکیل و صد سالگی تاسیس نهاد وکالت در ایران در حالی برگزار شد که یک روز پیشتر از آن محمد جندقی کرمانی پور، رئیس کا... >>>

Fair

Who needs lawyers? Seyed Ali knows best

by Fair on

100 years after its establishment, the Iranian lawyer's guild has been closed by the fascist regime.  In a country where a few religious men are above any law, and can overrule anything the people want, perhaps lawyers are not necessary.  So fascism is overt and official in Iran.


Share/Save/Bookmark