همراه احمدی نژاددرنیویورک متهم شناخته شد: جرم:حمله به یک دخترجوان
International Campaign for Human Rights in Iran
25-Feb-2010 (2 comments)

یکی از همراهان محموداحمدی نژاد که درجریان سفرش به نیویورک برای شرکت درمجمع عمومی سازمان ملل به دخترجوان ایرانی درجلوی محل هتل احمدی نژاد حمله کرده و او رامضروب کرده بود توسط دادگاه شهرنیویورک به انجام سوء قصداز درجه دوم متهم شد. متهم باید در این خصوص به دادگاه پاسخگو باشد. به گفته یک حقوقدان در گفت وگو با کمپین چنین اتهامی می تواند بیش از یک سال زندان را برای این فرد به همراه داشته باشد. حسین غلامزاده ماه از کسانی که محموداحمدی نژاد را در سفر ماه سپتامبر گذشته خود به نیویورک همراهی می کردند درجریان یکی از تجمعات جلوی هتل اقامات هیات ایرانی هنگامی که یک خانم جوان با دوربین غیرحرفه ای خود عکس می گرفت او را با ضربه دست موردحمله قرار داد که این حمله منجر به خونریزی و مجروح شدن وی شد. پس از این واقعه پلیس حاضر درصحنه شهرنیویورک مداخله کرد و از افرادی که آنجا بودند سوال کرد که آیا شاهد این اقدام خشونت‌امیز بوده اند؟ در طی گفت و... >>>


Share/Save/Bookmark

 
cyclicforward

Pay back time

by cyclicforward on

Now this character is going to find some nice boyfriends in prison and they will teach him a lesson that he will not forget.


fussygorilla

incident in New York

by fussygorilla on

this report is typical of what appears on Iranian.com so often. Fabrications, exaggerations, misinformation, and lies.

The first paragraph claims she was "bloodied and injured" in the incident. The Last paragraph reports she got a black eye! so much for distortion.

Aslo, suddenly, an American Lawyer shows up offering his services to represent her in court. Those of you who live in U.S. already know of all those "ambulance chasing" lawyers who would do anything to make a buck.

conclusion, this report is total hogwash, 5 months after the non-incident occured.