همه دارایی یک جنبش، عکس هایی که ماندگار شدند
Gozaar / Hassan Sarbakhshian
25-Feb-2010

عکاسی ایران را مدتها بود اینگونه بدون پشتوانه ندیده بودم .بیش از یک هفته تمام است نتیجه مسابقه ورلد پرس فتو اعلام شده و سه اثر از تصاویر برگزیده به رویدادهای بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ مربوط می شوند که در تهران عکاسی شده‌اند. برندگان یکی از ایتالیا و یکی از فرانسه بودند. اما سومین نفر همچنان مجهول الهویه مانده است و آن شخص کسی نیست جز ثبت کننده تصویر ندا که با کار خود دنیای خبر را به لرزه در آورد؛ تصویری که حاکمیت ایران را مجبور به دروغ پردازی خنده داری برای ارتباط قتل ندا به دولت انگلستان نمود.

عکس برتر سال ۲۰۰۹ ورلد پرس فتو عکس پیترو ماستورزو، عکاس آزاد ایتالیایی تصویری است که در نوع خود کمتر دیده شده است که در بهترین حالت ممکن وضعیت بعد از انتخابات را به بیننده منتقل می کند . فضایی سرشار از خوف و ترس مردمی که برای بیان اعتراض های خود باید در حریم خانه ها بمانند و عکاسانی که از ترس بازداشت شدن بر روی بام ها پنهان... >>>

recommended by Sadra

Share/Save/Bookmark