خواست هاشمی همان خواست سبزهاست
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
01-Mar-2010 (4 comments)

دو روز بعد از اعلام مواضع هاشمی رفسنجانی در اجلاس مجلس خبرگان رهبری، بحث هایی پیرامون سازش پشت پرده وی که همزمان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز بر عهده دارد، با عوامل کودتا مطرح شد. موضوعی که فائزه هاشمی، دختراین شخصیت بلند پایه نظام در گفتگو با "روز" به شدت آن را رد و تصریح می کند "در شرایط فعلی هرگونه سازش، بـدون تـوجـه بـه حقوق مردم و آسیب هایی که دیده اند، زیر سؤال است."

فائزه هاشمی در این مصاحبه از همگان می خواهد "صبور باشند و اجازه دهند آقای هاشمی مطابق روش خود عمل کند". وی همچنین تاکید کند که "به دلیل اشتراکات خواسته های آقای هاشمی با جنبش سبز، می توان ایشان را نیز عضوی از جنبش سبز مردم ایران دانست".

مصاحبه با فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده زن در پی می آید.

خانم هاشمی اخیرا فیلمی از ایجاد مزاحمت افراد لباس شخصی برای شما در سایت های اینترنتی منتشر شده است. جریان چه بود؟

ا... >>>

recommended by Patriot

Share/Save/Bookmark

 
benross

Referendum

by benross on

A referendum on IRI constitution and monarchic constitution can bring everybody for a single goal, and based on the legitimacy of the outcome, the society can move toward peaceful reforms.

Anything short of that, is about control not emancipation.

The argument of Miss Hashemi is an argument for enforcing Islamic regime. This is not the agenda of the majority of people. Even if it is, it would start from getting its legitimacy through a referendum.

So I'm opposed with Miss Hashemi argument on two points, first, I don't want to enforce Islamic regime, second, this is not the right way to enforce the Islamic regime!


Pejman7

Hashemi & Green movement?!!

by Pejman7 on

به قول شیرازی ها: اقبال ما تومبیده که حالا دزدای سر گردنه شدن سبز

!!


MM

The Rafsanjani/Khatami/Mousavi/Karroubi quartet believe in IRI

by MM on

The Rafsanjani/Khatami/Mousavi/Karroubi quartet still believe that Khomeini was a great VF, and they also believe in the preservation of the Islamic Republic.  Just thought I mention those facts before you look for GaaGaa in the IRI LaaLaaLand.


mahmoudg

The daughter of the murderer spoke!

by mahmoudg on

Wow. Had Eva Brawn spoke on behalf of Adolf Hilter, would it make Hitler look any better or cleanse him of the crimes he had perpetrated?  I don't think so.  Therefore the whole of Rafsanjani clan is responsible and will have to answer to a just Western Style court when iran is freed.  She and her family members will not be spared from justice.