دانشجویان دانشگاه شریف: به راه دوستان زندانی مان افتخار می کنیم
bbc / bbc
11-Mar-2010 (one comment)

دو هزار نفر از دانشجویان دانشگاه شریف تهران در نامه ای به رئیس این دانشگاه، خواستار آزادی سه نفر از دانشجویان این دانشگاه شدند.

به گزارش سایت کلمه که اخبار میر حسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران را منتشر می کند، این دانشجویان ضمن حمایت از "راه دوستان" زندانی شان، از رئیس دانشگاه شریف خواسته اند تا برای آزادی مهدی کلاری، کوهیار گودرزی و تارا سپهری فر، از دانشجویان این دانشگاه که در جریان اعتراضات پس از انتخابات دستگیر شده اند، تلاش کند.

نامه دو هزار دانشجوی دانشگاه شریف این چنین آغاز شده است: "روز اول که به دانشگاه پا می گذاشتیم، گمان می بردیم که این مکان مقدس، محملی است برای کسب علم و دانش و راه را برای زندگی ای توأم با آزادگی و غرور هموار می کند. همچنین گمان می بردیم می توان از این مکان مقدس در جهت گام برداشتن برای آبادانی و آزادی ایران عزیزمان استفاده نمود. اما اتفاقات اخیر واقعیت دیگری را نشان می دهد".

... >>>

Fair

Sharif Students Demand Release of Fellow Students

by Fair on

This is for  the few fascists here who aim to silence the voice of of the Iranian people and and who claim those dissenting  Khamenei and Ahmadinejad to be "subversive", yet brag about Iran's accomplishments by the likes of Sharif University and other institutions full of smart people.  So here you have the best and brightest in the top university in Iran acting "subversive" and going against the "mainstream".   While the lying coup president appoints a minister of higher education with a fake degree and internationally disgraced as a fraud.  So how long can you keep lying?  Have you no shame?  Evidently not.

 Share/Save/Bookmark