انتقاد نمایندگان مجلس ایران از سیاست دولت برای افزایش جمعیت
بی بی سی
14-Apr-2010

محمود احمدی نژاد در سخنان اخیرش گفت : "بنده با اینکه دو بچه کافی است مخالفم."

او این سیاست را یک سیاست غربی خواند و تاکید کرد که "یک ملت باید ادامه پیدا کند."

آقای احمدی نژاد گفت: "اینکه برخی خیال می کنند ما روزی مردم را می دهیم، اشتباه است."

وی در ادامه از "سکوت علما در این خصوص" ابراز تعجب کرد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark