افشاء مركز قلابی «ایران شناسی»
عصر نو
15-Apr-2010 (one comment)

رسانه های كانادائی درتورونتو خبر دادند كه این مركز توسط فاضل لاریجانی و همسر وی آرمان طبری پور و یك سرمایه دار ایرانی بنام علی مختاری در ١٩٨٨ بوجود آمده. لاریجانی محلی را برای این مركز در شمال شهر تورونتو كه از مراكز زندگی ایرانیان نیز هست نقدا به مبلغ ٨٢٧ هزار دلار بنام یكی از شركت های خود موسوم به فرهنگ ایران خریداری كرده است. یكی از مسئولین مركز در سئوال و جواب به خبرنگار تورونتو استار باللخره می پذیرد كه این مركز از سفارت ایران در اتاوا پول دریافت می كند٬ اما ادعا می كند كه مركز مستقل از سفارت است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Down with IRI /IRR

by Maryam Hojjat on

& his supporters who are all anti-IRANIANS SOB ARABS.